Blog Archives

Picornaviridae

Poloovirus, 3D model (http://www.rcsb.org)

U porodici pikornavirusa nalaze se najmanji RNK virusi, koji su široko rasprostranjeni u prirodi. Porodica pikornavirusa obuhvata oko 18 rodova virusa među kojima su: Enterovirus i Hepatovirus.

Animalni virusi

Animalni virusi

p1010947_3

Virusi inficiraju kako kičmenjake tako i beskičmenjake. Beskičmenjaci nemaju isti imuni sistem kao kičmenjaci ali su sposobni da proizvedu efikasan imuni odgovor.

Klasifikacija virusa

Simetrija faga i najznačajnije familije

238-27_1

Pored bakteriofaga sa binarnom simetrijom, kakav je T4 fag, postoje i bakteriofagi koji imaju: kubičnu simetriju, spiralnu simetriju i pleomorfni bakteriofagi.

Virusi

Virusi bakterija – bakteriofagi

bacteriophage-t4-injecting-russell-kightley

Interesantna je činjenica, da pored životinja i biljaka, i bakterije imaju svoje viruse. Virusi bakterija zovu se – bakteriofagi.

Klasifikacija virusa

Klasifikacija virusa

ViralReservoir

Virusi se mogu grupisati na osnovu različitih kriterijuma. U odnosu na organizam koji inficiraju, virusi se dele na tri velike grupe.

Virusi

Tehnike zasejavanja

maxresdefault

Osnovne metode zasejavanja bakterija su metod prelivanja, razmazivanja, zasejavanje ubodom, zasejavanje potezom.

Bakterije

Kultivisanje bakterija

bacteria

Hranljive podloge služe za uzgajanje (kultivisanje) mikroorganizama u laboratorijskim uslovima. One predstavljaju izvore materija za njihov rast i razmnožavanje.

Bakterije

Kultivisanje i dijagnostika virusa

Različiti tipovi plaka u bakterijskoj kulturi

Pošto su virusi striktini intracelularni paraziti, oni se ne mogu izolovati na veštačkim hranljivim podlogama, već samo u živim ćelijama domaćina.

Virusi

Virusne infekcije

how_to_deal_with_viral_infections

Virusi ulaze u organizam preko sluzokože organa za disanje, organa za varenje, kože itd. Prenose se vazdušnim putem, hranom, vodom, direktnim kontaktom sa obolelim (npr. poljubac) i dr.

Virusi

Umnožavanje virusa

ciklus

Razmnožavanje virusa nema nikakve sličnosti sa razmnožavanjem ćelijskih organizama. Zbog toga se razmnožavanje virusa označava i kao – umnožavanje (replikacija).

Virusi
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u