Blog Archives

Rhabdoviridae

lyssa_by_artbyspirite-d3qp9oz

Rhabdoviridae je velika porodica virusa. Trenutno sadrži 71 vrstu virusa raspoređenih u 11 rodova od kojih je za ljude najznačajniji rod: Lyssavirus. U grčkoj mitologiji Lisa (grč.Λύσσα; eng.Lyssa) je bila boginja ludila i besa i po njoj je ovaj rod dobio ime.

Animalni virusi

Coronaviridae

MERS-CoV-virus-jpg

Kod ljudi koronavirusi imaju učinka u pojavi sezonske gripe, naročito tokom zimskog perioda. Međutim, ova situacija se dramatično promenila 2002. godine pojavom nove bolesti, teškog akutng respiratornog sindroma (SARS).

Animalni virusi

Flaviviridae

Flavivirus, transmisiona elektronska mikroskopija

Ova porodica virusa obuhvata viruse koji se primarno prenose preko zglavkara (Arthropoda) i to uglavnom preko krpelja i komaraca. Najpoznatiji rodovi su Flavivirus i Hepacivirus (uzročnik hepatitisa C).

Animalni virusi

Togaviridae

Rubella virus 3d model, autor Russell Kightley

Ova porodica virusa obuhvata dva roda: Alphavirus i Rubivirus. Rubivirus ili Rubella virus je virus koji izaziva oboljenje poznato kao – rubela.

Animalni virusi

Hepatovirus

Hepatitis-A-Jaundice

Hepatovirus (HAV) je RNK virus, bez omotača, koji uzrokuje bolest – hepatitis A. Hepatitis A, nekada poznat i kao infektivni hepatitis, je akutna infektivna bolest jetre kod ljudi.

Animalni virusi

Picornaviridae

Poloovirus, 3D model (http://www.rcsb.org)

U porodici pikornavirusa nalaze se najmanji RNK virusi, koji su široko rasprostranjeni u prirodi. Porodica pikornavirusa obuhvata oko 18 rodova virusa među kojima su: Enterovirus i Hepatovirus.

Animalni virusi

Animalni virusi

p1010947_3

Virusi inficiraju kako kičmenjake tako i beskičmenjake. Beskičmenjaci nemaju isti imuni sistem kao kičmenjaci ali su sposobni da proizvedu efikasan imuni odgovor.

Klasifikacija virusa

Simetrija faga i najznačajnije familije

238-27_1

Pored bakteriofaga sa binarnom simetrijom, kakav je T4 fag, postoje i bakteriofagi koji imaju: kubičnu simetriju, spiralnu simetriju i pleomorfni bakteriofagi.

Virusi

Virusi bakterija – bakteriofagi

bacteriophage-t4-injecting-russell-kightley

Interesantna je činjenica, da pored životinja i biljaka, i bakterije imaju svoje viruse. Virusi bakterija zovu se – bakteriofagi.

Klasifikacija virusa

Klasifikacija virusa

ViralReservoir

Virusi se mogu grupisati na osnovu različitih kriterijuma. U odnosu na organizam koji inficiraju, virusi se dele na tri velike grupe.

Virusi
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u