Biologija ćelije

Raznovrsnost živog sveta na našoj planeti je izuzetno velika. Pretpostavlja se da na Zemlji danas živi između 3-10 miliona različitih organizama. Tokom evolucije mnogi oblici života su iščezli a da nikada nisu ni registrovani, kao što je verovatno da i danas postoje neki oblici života o kojima nemamo još sigurnih podataka.

BioDiversity

Ipak, pogledamo li jednog pandu, pticu, neki cvet, pečurku, pa i čoveka, možemo videti da postoji u ovoj tako raznolikoj grupi živih bića nešto što povezuje sve njih. Nešto je svojstveno svakom tom organizmu, pogađate li šta je to? Ako ste rekli da je to – ĆELIJA, pogodili ste!

Ćelija je najmanja živa jedinica koja je sposobna da se kreće, raste i razmnožava se. Nauka koja se bavi proučavanjem i razumevanjem ćelija naziva se – citologija.

Otkriveno je i dokazano da postoje dva osnovna tipa ćelije – one sa jedrom i one bez jedra.

Zapravo se pokazalo da svi organizmi koji imaju ćeliju (celularni organizmi) mogu pripadati ili jednom ili drugom tipu ćelje: bez jedra – PROKARIOTE ili sa jedrom – EUKARIOTE.

celije Mnoga istraživanja uz savremene metode i tehnike pokazala su da postoje i oblici života na planeti Zemlji koji nemaju ćelijsku građu (acelularni organizmi).
  • Prokariotska ćelija Prokariotska ćelija
  • Eukariotska ćelija Eukariotska ćelija
  • Acelularni oblik Acelularni oblik
{image.index}/{image.total}

ACELULARNI OBLICI ŽIVOTA

CELULARNI OBLICI ŽIVOTA

ANIMALNA ĆELIJA

BILJNA ĆELIJA

Biologija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u