Animalna ćelija

Kod jednoćelijskih organizama tj protozoa, sve važne životne funkcije obavlja jedna ćelija. Kod viših životinja tj metazoa, pojedine funkcije u organizmu obavljaju grupe ćelija (u organizmu čoveka npr. ima oko 200 različitih tipova ćelija!).

Živa ćelija se pojavila na Zemlji pre oko 3,5 milijardi godina. Prokariotske ćelije su prve ćelije koje su se javile u evoluciji živog sveta. Eukariotska ćelija je nastala razvojem i usložnjavanjem prokariotske ćelije pre 1,4 milijarde godina i njen nastanak je povezan sa pojavom slobodnog kiseonika u Zemljinoj atmosferi.

earth-1024x640

 GRAĐA ĆELIJSKE MEMBRANE

CITOPLAZMA I CITOPLAZMATIČNE ORGANELE

JEDRO

DEOBA ĆELIJE

STARENJE ĆELIJE

ĆELIJSKA SMRT

PRETHODNA STRANA
Biologija ćelije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u