Endoplazmatski retikulum

Endolpazmatični retikulum (ER) formiraju membrane i unutrašnji prostori sa cisternama (lamelama), tubulama (kanalima) i vezikulama.

ER, elektronska mikroskopija

ER, elektronska mikroskopija

Postoje dva tipa ER:

I Granulirani ER (GER) – (eng. rough = grub, RER), sastoji se iz paralelno postavljenih spljoštenih vrećica (cisterni) i tubula, koji su međusobno povezani. Na površini GER-a nalaze se pričvršćeni ribozomi, zbog čega je i dobio ime granulirani ili zrnasti ER. Ribozomi zajedno sa membranama i cisternama ovog retikuluma čine sistem odgovoran za sintezu proteina. GER je posebno dobro razvijen u žlezdanim ćelijama npr. ćelije pankreasa, mlečne žlezde, tireoidne žlezde i dr.

ger

II Glatki ER (SER)  – (eng. smooth = gladak), javlja se u obliku samo nekoliko tubularnih elemenata, a na svojoj površini nema ribozoma jer on ne učestvuje u sintezi proteina. SER vrši sintezu lipida, učestvuje u detoksikaciji (uklanjanju) štetnih materija, transportu jona i reguliše metabolizam glikogena.

ser

Često se može zapaziti kako su membrane SER i GER u kontinuitetu. Deo ER predstavlja i deo jedrovog omotača.

kekeke PRETHODNA STRANA

Citoplazma i citoplazmatične organele
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u