Citoplazma i citoplazmatične organele

Citoplazmu čine tri komponente: citoplazmatični matriks (citosol), citoplazmatične organele i citoplazmatične inkluzije.

Citoplazmatični matriks (citosol)

Citoplazmatični matriks (citosol) zauzima polovinu volumena eukariotske ćelije. Citosol je rastvor koji sadrži proteine, ugljene hidrate, masti, nukleinske kiseline, neorganske supstance (voda i neorganski elementi).

Voda čini 75% unutrašnjosti ćelije, a njen sadržaj se se menja u procesu starenja ćelije. Embrionalne ćelije imaju mnogo više vode od zrelih ćelija. Na procenat vode u ćelijama utiču i ekološki uslovi kao i stepen evolutivnog razvoja organizma. Kod primitivnih vodenih organizama sadržaj vode čini 90% njihove mase, dok je u organizmu sisara ima oko 70%.

Citoplazmatične organele

Veći broj organela ima sopstvenu membranu i to su – membranske organele, dok ostale organele nemaju membranski omotač i one spadaju u – nemembranske organele.

Animalna ćelija

I MEMBRANSKE ORGANELE

II NEMEMBRANSKE ORGANELE:    

Citoplazmatične inkluzije

Citoplazma mnogih ćelija pored organela sadrži i veći broj sitnih partikula koje nisu ograničene membranom i one se nazivaju citoplazmatične inkluzije. Ove partikule po svojoj prirodi mogu biti: rezervne hranljive materije (ugljeni hidrati i lipidi); pigmenti (karotin, hemoglobin, melanin); materije u obliku kristala.

PRETHODNA STRANA
Animalna ćelija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u