Profaza

U profazi, svaki par centriola kreće se prema suprotnom polu ćelije, a u tome im pomažu mikrotubule. Mikrotubule se intenzivno stvaraju i umeću između centriola u vidu niti koje se sve više izdužuju i pomeraju centriole na suprotne krajeve ćelije. Na ovaj način započinje formiranje – mitotskog (deobnog) vretena.

Hromozomi su prvo končasti, a zatim se kondezuju tako da se mogu lepo uočiti njihovi delovi (dve identične hromatide koje su spojene centromerom). Na svakoj centromeri hromozoma dolazi do formiranja dva kinetohora. Kinetohor je proteinski kompleks za koji će se vezati niti deobnog vretena tzv. kinetohorne mikrotubule. Ostale mikrotubule predstavljaju polarne mikrotubule.

HRORMORRE

Grafički prikaz ćelije u profazi

Grafički prikaz ćelije u profazi

Prometafaza – kasniji stadijum profaze, odlikuje se nestajanjem jedarceta i fragmenstisanjem jedrovog omotača. Deobno vreteno se u potpunosti formira. Hromozomi vezani za kinetohorne mikrotubule započinju grupisanje u ekvatorijalnoj zoni.  
Gragički prikaz ćelije u prometafazi

Gragički prikaz ćelije u prometafazi

PRETHODNA STRANA
Mitoza
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u