Biljna ćelija

Ćelije biljaka variraju po obliku i veličini, međutim citolozi razlikuju dva osnovna tipa – parenhimske ćelije i prozenhimske ćelije. Pošto ćeliju treba shvatiti prostorno, kao komoricu, to znači da kod nje razlikujemo dužinu, širinu i visinu, odnosno svaku ćeliju treba gledati kao trodimenzionalnu strukturu.

Parenhimske ćelije su one ćelije koje imaju približno jednake sve tri prostorne dimenzije. Prozenhimske ćelije imaju znatno veću dužinu od širine i visine i na vrhovima su zašiljene.

Izgled parenhimskih ćelija biljaka

Izgled parenhimskih ćelija biljaka

Strukturne razlike na ćelijskom nivou, koje postoje između biljnih i životinjskih organizama, nastale su zbog načina života biljaka. Biljna ćelija je eukariotska ćelija kao i animalna, što znači da poseduje jedro. Kao i životinjska i biljna ćelija ima ćelijske organele i svoj životni ciklus koji uključuje intrefazu i ćelijsku deobu mitozu.

Razlike između životinjske i biljne ćelije

Razlike između biljne i životinjske ćelije

GRAĐA ĆELIJSKOG ZIDA

HEMIJSKE OSOBINE ĆELIJSKOG ZIDA

RASTENJE ĆELIJSKOG ZIDA

SEKUNDARNE PROMENE ĆELIJSKOG ZIDA

CITOPLAZMATIČNE ORGANELE

HEMIJSKE I FIZIČKE OSOBINE CITOPLAZME

GRAĐA JEDRA I JEDARCE

AMITOZA I MITOZA

MEJOZA

 

  PRETHODNA STRANA
Biologija ćelije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u