Amitoza i mitoza

Rastenje i razviće svakog živog organizma uslovljeno je umnožavanjem i rastenjem ćelija. Od momenta nastanka ćelije pa do njene deobe na dve nove ćelije, dolazi do niza promena u samoj ćeliji koje se jednim imenom nazivaju – ćelijski ciklus. U ćelijskom ciklusu nastaju dve nove ćerke ćelije, koje su kod svih telesnih (somatskih) ćelija genetički identične ćeliji od koje su nastale, odnosno identične su roditeljskoj ćeliji.

Cell-Division1

Novonastale ćelije, pored genetskog materijala, dele i sve ostale delove roditeljske ćelije kako bi bile sposobne da otpočnu svoj sopstveni ćelijski ciklus. Koliko će ćelijski ciklus trajati, zavisi od tipa ćelije. One ćelije koje se sporo dele imaće duži ćelijski ciklus od ćelija koje se brže dele.

MITOZA

Mitozi prethodi interfaza u kojoj se između dve ćelijske deobe dešavaju velike promene, zbog čega vremenski ona najduže traje.

Mitoza animalne ćelije je slična mitozi biljne ćelije. U mitozi od roditeljske ćelije nastaju dve identične ćerke ćelije, od kojih svaka ima istu količinu i isti tip DNK kao i ćelija od koje su nastale.
Mitoza biljne ćelije

Mitoza biljne ćelije

AMITOZA

Amitoza (zatvorena mitoza) je prosta ćelijska deoba ili direktna deoba jedra u interfazi. Tokom amitoze ne dolazi do fragmentacije jedra. Sreće se kod jednoćelijskih organizama, kao i kod visoko specijalizovanih ćelija (u jedru, krtolama, endospermu itd.).

Razlike između mitoze i amitoze

Razlike između mitoze i amitoze

PRETHODNA STRANA
Biljna ćelija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u