Hemijske i fizičke osobine citoplazme

Hemijski sastav

Citoplazma predstavlja složen kompleks jedinjenja, sa većom ili manjom količinom vode. Sadržaj vode u citoplazmi je veoma veliki 60-90%, kod vodenih biljaka čak i do 98%, a usporama i semenima daleko manji 5-15%. U sastav citoplazme ulaze i različita hemijska jedinjenja, što istovremeno obezbeđuje izvođenje različitih procesa u njoj.

U supstance koje izgrađuju citoplazmu ulaze konstitucione supstance lipidi, proteini i ugljeni hidrati. Pored konstitucionih supstanci u citoplazmi se nalaze i elektroliti – soli neorganskih kiselina; kao i fiziološki aktivne supstance (enzimi) – vitamini, hormoni i dr. U citoplazmi se nalaze i prenosioci energije fosfati (adenozin difosfat – ADP, adenozin trifosfat – ATP).

Fizičke osobine

Viskozitet – Citoplazma prima vodu, ali se ne meša sa njom. Viskozitet citoplazme je različit kod različitih vrsta. Računa se da je viskozitet citoplazme 10-12 puta veći od viskoziteta vode.

Elastičnost i kretanje – Živa citoplazma je veoma elastična. Odvojena od ćelijskog zida zauzima loptast oblik ili oblik suda u kojem se nalazi. Citoplazma, čak i ona koja je zatvorena zidom, pokazuje kretanje. Kretanje golog protoplasta podseća na kretanje amebe, odnosno odvija se obrazovanjem lažnih nožica (pseudopodija) ili tvorevinama označenim kao bičevi. Citoplazma može da se kreće: rotaciono – kod ćelija sa krupnom centralnom vakuolom (pr. ćelije listova elodeje); i cirkulaciono – tankim strujama u raznim pravcima (pr. ćelije konaca prašnika biljke Trandescantia virginiana).

PRETHODNA STRANA
Biljna ćelija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u