Hemijske osobine ćelijskog zida

Ćelijski zid se sastoji od 80-90% ugljenih hidrata (pre svega celuloze) i oko 10% proteina. Neki ćelijski zidovi takođe sadrže lignin. Lignin je složeni polimer aromatičnih alkohola i on ne pripada ugljenim hidratima. Posle celuloze lignin je najzastupljeniji obnovljivi izvor ugljenika na Zemlji.

Kod živih ćelija zid je uvek prožet vodom i nabubreo. Treba napomenuti da ćelijski zid, iako se sastoji od skoro 90% ugljenih hidrata, ipak ga ne izgrađuje čista celuloza, iako se o njoj stalno govori.

Celuloza – po hemijskom sastavu je slična skrobu i glikogenu. Ona je polisaharid tj. ugljeni hidrat složenije građe koji se sastoji od velikog broja monosaharida (prostih šećera) povezanih glikozidnom vezom. Empirijska formula celuloze je (C6H10O5)n.

GLGLGLG

Celuloza je veoma otporna na toplotu i ne rastvara se u vodi i organskim rastvaračima. Ona nema specifičan ukus, ni miris. Indiferentna je materija tj. ne pokazuje ni kisela ni bazična svojstva.

MOLOLOLO

Pod dejstvom određenih enzima celuloza se razlaže u telu gljiva i nekih životinja. Razlažu je i termiti, neke bakterije i praživotinje. Čovek ne može svariti celulozu, jer u njegovim crevima nema enzima za njeno razgrađivanje do glukoze. Međutim, celuloza je vrlo korisna u ishrani. Njena vlakna vezuju toksične materije i izbacuju ih iz organizma, zato bi ishrana trebala da sadrži što više biljnih vlakana.

woman-eating-salad

Od celuloze se hemijskim putem mogu dobiti različiti proizvodi, npr. osnova za fotografske filmove, vlakna tkanine kao što je vuna, celofan i brojni plastični materijali. Naravno, celuloza se upotrebljava i u proizvodnji papira. Papir je baziran na celulozi (isprepletena vlakna celuloze), a glavna sirovina je drvo kao najjeftiniji izvor celuloze.

celili

Hemiceluloze – iako su srodne celulozi, manje su otporne prema hemijskim supstancama. Lako se razlažu u razblaženoj kiselini ili bazi, kao i mnogim hemiceluloznim enzimima. U hemiceluloze spadaju: ksilan, glukuronoksilan, arabinoksilan, glukomanan i ksiloglukan. Ovi polisaharidi sadrže mnoge različite šećerne monomere (glukozu, ksilozu, manozu itd.), dok celuloza sadrži samo glukozu.

NBMBVM

Pektin – je najzastupljeniji u srednjim lamelama, ali se takođe može naći i u primarnom ćelijskom zidu. On je važan polisaharid ćelijskog zida, jer omogućava proširenje primarnog ćelijskog zida i rast biljke. Pektin je prirodni deo ljudske ishrane. Pokazalo se da konzumacija pektina smanjuje nivo holesterola u krvi. Kruške, jabuke, šljive, pomorandže sadrže velike količine pektina, dok meko voće kao što su višnje i jagode, sadrže manje količine pektina. Pektin ima široku primenu u prehrambenoj industriji (kao stabilizator hrane npr.). Daje želatinoznu strukturu džemu i marmeladi, koji bi bez njega bili samo slatki sokovi.

Health-Benefits-of-Apples-for-skin

PRETHODNA STRANA
Biljna ćelija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u