Ćelija cijanobakterija

Cijanobakterije (Cyanobacteria) su prokariotski organizmi koji među bakterijama čine specifičnu grupu fototrofnih bakterija. Cijanobakterije se nazivaju još i modrozelene alge (Cyanophyta), jer ih neki naučnici svrstavaju u alge.

Algalne karakteristike se kod ovih mikroorganizama ispoljavaju u pigmentnom sastavu, sposobnosti da vrše oksigenu fotosintezu i kroz sličnost između njihove građe i građe hloroplasta eukariota. Međutim, za razliku od algi, cijanobakterije nemaju jedro ni jedarnu membranu, nemaju većinu organela koje imaju eukarioti odnosno alge, ribozomi su prokariotskog tipa i građa ćelijskog zida odgovara gram negativnim bakterijama.

Cijanobakterije su najstarija grupa fotoautotrofnih organizama na Zemlji koja pri fotosintezi oslobađa kiseonik. Poznati su fosilni ostaci čija se starost procenjuje na preko tri milijarde godina. Ova stara grupa organizama prilagodila se životu u najrazličitijim uslovima i predstavlja jednu od najraznovrsnijih grupa prokariota.

Fosili cijanobakterija

Fosili cijanobakterija

Ova grupa fototrofnih bakterija ili modrozelenih algi je od velikog značaja u proceni kvaliteta vode, neki predstavnici izazivaju tzv. “cvetanje vode“.

This picture taken on June 4, 2013 shows...This picture taken on

Cvetanje vode

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Celularni oblici života
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u