Ćelija gljiva

Gljive predstavljaju specifičnu grupu mikroorganizama, veoma brojnu i veoma raznoliku. Ovi organizmi koji pripadaju carstvu gljiva (lat. fungi, grč. mycota), nekada su svrstavani u carstvo biljaka. Takođe, neke od osobina koje gljive poseduju odgovaraju osobinama životinja. Međutim, već dve decenije unazad, gljive su izdvojene u posebno carstvo.

Pet carstava živog sveta

Pet carstava živog sveta

Gljive naseljavaju vodenu i suvozemnu sredinu. Vegetativno telo kod gljiva je – talus. Postoje tri osnovna tipa talusa kod gljiva:

I Plazmodija – je vegetativno telo gljiva koje nastaje združivanjem ćelija bez ćelijskog zida, koje imaju jedno ili više jedara.To je gola, plazmatična višejedarna masa čije dimenzije mogu dostići i nekoliko desetina centimetara.

Plazmodija

Plazmodija

II Jednoćelijski talus – je vegetativno telo gljiva od samo jedne ćelije jajolikog, elipsoidnog ili cilindričnog oblika. To su tzv. jednoćelijske gljive, čija ćelija poseduje ćelijski zid. Skupina jednoćelijskih gljiva različitih dimenzija čiji je način vegetativnog razmnožavanja pupljenjem, nazivaju se – kvasci.

pupi

Pupljenje kvasca

III Micelija – je končasti talus kojeg ima najveći broj gljiva. Micelija je izgrađena od končastih elemenata koji se zovu – hife. Micelija može biti vezana za površinu ili uronjena podlogu (supstratna micelija – važna za ishranu), ili se izdiže u vazdušnu sredinu (vazdušna micelija – važna u procesima razmnožavanja). Kod tzv. “viših” gljiva micelija je poprečnim zidovima (septama) izdeljena na ćelije sa jednim ili sa više jedara. Ove pregrade su nepotpune i uvek ostaje jedan otvor – pora, preko kog izdeljene ćelije komuniciraju.

kokokoko

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Celularni oblici života
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u