Građa bakterijske ćelije

U okviru bakterijske ćelije postoje:

I Površinske ćelijske strukture i vanćelijske tvorevine

A) Spoljašnji omotači

B) Ćelijski zid

C) Izraštaji na ćeliji (kretanje bakterija)

II Citoplazma, citoplazmatske ćelijske strukture

A) Citoplazma

B) Citoplazmatska membrana

C) Ribozomi

D) Nukleoid

III Spore bakterija

A) Spore, endospore i egzospore

 
Šematski prikaz bakterijske ćelije

Šematski prikaz bakterijske ćelije

PRETHODNA STRANA

POČETAK

Bakterije, Celularni oblici života
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u