Gram negativni štapići i koke

Neki od reprezentativnih rodova ove grupe su: Helicobacter, Pseudomonas, Vibrio, Bordetella, Neisseria i dr.

Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Rod Helicobacter – obuhvata pokretne štapićaste bakterije sa unipolarnim flagelama. Neke vrste žive u gornjem delu digestivnog trakta, kao i u jetri sisara i nekih ptica. Najpoznatija vrsta roda helikobakter je Helicobacter pylori koja ima sposobnost naseljavanja i inficiranja ljudskog želuca, a može ozbiljno da ugrozi naše zdravlje.

Polovina populacije dobije u životu infekciju ovom bakterijom, koju prate simptomi poput bolova u predelu želuca, nadutost, osećaj „vraćanja hrane”, mučnina i sl. Zagađena hrana (sveže, nedovoljno oprano voće, povrće), nedovoljno čista voda, prljave ruke – najčešći su putevi prenosa ove infekcije. Neki sojevi ove bakterije mogu dovesti i do pojave čira kao i gastritisa (zapaljenja želuca tj. zapaljenja želudačne sluzokože), mogu dovesti i do pojave tumora želuca. Infekcija se leči antibioticima i odgovarajućim lekovima za smanjenje sekrecije kiseline u želucu.


Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

U rod Pseudomonasspadaju aerobne štapićaste bakterije koje ne stvaraju spore, a imaju jednu ili više polarnih flagela. Bolesti koje se javljaju kod ljudi i životinja izazvane ovim bakterijama nazivaju se pseudomonijaze. Najpoznatija je vrsta Pseudomonas aeruginosa koja se može naći u zemljištu, vodi, na koži, u vazduhu. Najčešće je ima u medicinskim ustanovama na medicinskom priboru, pa su česte infekcije opekotina, rana, pluća, urinarnog trakta. Sa drugim bakterijama često formira biofilm.

Pseudomonas sp

Pseudomonas sp


Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Rod Vibrio – obuhvata bakterije fakultativne anaerobe, koje su pokretne sa polarnim flagelama ili su nepokretne. Ovaj rod čine pravi ili zakrivljeni štapići koji su široko rasprostranjeni u vodenim staništima (slatkim i slanim). Za humanu medicinu najznačajnija vrsta je Vibrio cholerae koja izaziva bolest koleru. Kolera je kratkotrajna bolest karakterisana obilnim, vodenastim prolivima, povraćanjem i simptomima dehidratacije. Najčešći putevi prenosa infekcije su preko vode za piće koja sadrži ovu bakteriju, kao i morske hrane (školjke koje su inficirane ovom bakterijom), kao i preko prljavih ruku.

Vibrio cholerae

Vibrio cholerae


Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Vrste roda Bordetella – uzrokuju infekcije respiratornog trakta ljudi i drugih toplokrvnih životinja. Do nedavno, smatralo se da je stanište ovog roda ograničeno na respiratorni trakt domaćina. Međutim, neke vrste su izolovane i iz krvi čoveka, kao i različitih kultura iz ljudskih rana. Rod Bordetella obuhvata sedam vrsta, među kojima su najpoznatije: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis i Bordetella bronchiseptica. Bordetella pertussis kod ljudi izaziva bolest pertusis (veliki ili magareći kašalj). Pertusis je bolest pluća od koje mogu da obole ljudi svih uzrasta ali je najčešća kod dece. Bolest je zarazna i simptomi mogu biti od blagih do vrlo ozbiljnih. Bordetella parapertussis takođe može da izazove pertusis ali je on onda blažeg oblika. Bordetella bronchiseptica uzrokuje respiratorne infekcije različitih životinja, uključujući svinje, pse, zečeve, mačke i konje.

tytytru


Taksonomska pripadnost

Taksonomska pripadnost

Vrste roda Neisseria – su aerobne koke, spojene u parovima (diplokoke), liče na zrna kafe, nepokretne. Za humanu medicinu najznačajnije su vrste Neisseria meningitidis ili meningokoka koja je uzročnik veoma ozbiljnog zaraznog oboljenja gnojnog meningitisa; i Neisseria gonorrhoeae ili gonokoka koja je uzročnik gonoreje ili kapavca, oboljenja polnih organa koje isključivo prenosi polnim odnosom.

  • Neisseria meningitidis
PRETHODNA STRANA

Klasifikacija bakterija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u