Metabolizam bakterija

ISHRANA

Pod ishranom bakterija podrazumevaju se svi fizički i hemijski procesi koji omogućavaju bakterijskoj ćeliji da primi jedinjenja i elemente koji su joj potrebni za život. Bakterijska ćelija se retko nalazi u stanju mirovanja, a da bi obavila sve životne procese, potrebno joj je veoma mnogo energije. Kako bi obezbedile tu veliku količinu energije, bakterije moraju da razgrađuju različite hranljive materije.

One reakcije koje se odvijaju u ćeliji i koje dovode do stvaranja energije nazivaju se – kataboličke reakcije ili katabolizam. Reakcije u ćeliji kojima se troši energija i stvaraju nova jedinjenja neophodna za život, nazivaju se – anaboličke reakcije ili anabolizam. Kataboličke i anaboličke reakcije su međusobno povezane i predstavljaju metabolizam ćelije.

Metabolizam

Metabolizam

Mikroorganizme karakteriše raznovrsnost tipova ishrane.

I Mikroorganizmi koji koriste ugljenik iz CO2 i sintetišu iz njega organska jedinjenja, nazivaju se – autotrofi (grč. autos = sam; trophie = hraniti se). Oni mikroorganizmi koji koriste ugljenik iz organskih jedinjenja nazivaju se – heterotrofi.

II Mikroorganizmi koji koriste organske materije nazivaju se – organotrofi, oni koji koriste mineralne materije nazivaju se – litotrofi (grč. litos = stena, mineral).

III Prema izvoru energije mikroorganizmi se mogu podeliti u dve velike grupe: – fototrofi – koriste elektromagnetnu energiju Sunca, – hemotrofi – koriste hemijsku energiju dobijenu oksidacijom organskih i neorganskih jedinjenja.

Osnovni tipovi ishrane mikroorganizama

Osnovni tipovi ishrane mikroorganizama

Grupa organotrofa je najmnogobrojnija grupa koja obuhvata mikroorganizme koji su široko rašireni u prirodi i igraju veliku ulogu u razlaganju organskih materija.

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Bakterije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u