Otpornost bakterija

Kako je za život bakterija neophodno dejstvo određenih fizičkih i hemijskih agenasa određenog intenziteta, tako je dejstvo tih istih agenasa i štetno ukoliko jačina njihovog dejstva nije određena.

Otpornost bakterija je sposobnost rasta i razmnožavanja bakterija i u prisustvu hemijskih i fizičkih agenasa koji bi bakterije inače trebali ubiti ili zaustaviti u rastu. Otpornost bakterija podruzumeva i njihovu otpornost prema antibioticima. Zbog toga je poznavanje ovih agenasa i njihovog dejstva važno zbog sprečavanja i suzbijanja bakterijskih infekcija i zaštite čovekove sredine od njihovog štetnog uticaja.

26234-22

Za bolje razumevanje dejstva fizičkih i hemijskih agenasa na bakterije potrebno je znati sledeće pojmove:

I SEPSA – komplikacija infekcije (najčešće izazvana bakterijama i njihovim toksinima, nekada gljivicama, virusima itd.) gde dolazi do sistematskih upala čitavog organizma, po život opasno stanje.

II ANTISEPSA – skup postupaka koji se sprovode da bi se sprečila infekcija, a samim tim i nastanak sepse. Antisepsom se delimično uklanjaju mikroorganizmi (prouzrokovači infekcije na koži, u tkivima, organizmima, instrumentima ili aparatima), a osnovni metod antisepse kojim se ovo postiže je – DEZINFEKCIJA.

III ASEPSA – skup postupaka kojima se postiže potpuno uklanjanje i uništavanje mikroorganizama na instrumentima, predmetima, u živom organizmu (tkivu) ili u nekoj supstanciji. Osnovni metod asepse kojim se ovo postiže je – STERILIZACIJA.

 microbewarfare

PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Bakterije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u