Dezinfekcija

 Metode dezinfekcije

I Mehanička dezinfekcija

Podrazumeva uklanjanje mikroorganizama mehaničkim putem (čišćenjem, ribanjem, krečenjem, usisavanjem, pranjem itd.)

cc1

II Fizička dezinfekcija

Postiže se:

1) Dejstvom toplote, tj, visoke temperature preko grejnog tela (peglanje), kuvanjem, parom, spaljivanjem, opaljivanjem (pr. eza pod plamenikom), žarenjem

Spaljivanje

Opaljivanje

2) Ultraljubičastim zračenjem – koriste se veštački UV zraci primenom kvarcne lampe koje mogu da se postave na bilo koje mesto gde je neophodno, a služe za dezinfekciju vazduha u bolesničkim sobama, sobama za medicinske intervencije, operacionim salama itd.

devicewithlight-726x345

III Hemijska dezinfekcija

Postiže se antiseptičkim i dezinfekcionim sredstvima.

U dezinfekciona i antiseptička sredstva se ubrajaju hemijska jedinjenja koja deluju na mikroorganizame tako što ih  ubijaju ili oštećuju njihove ćelije. Dezinfekciona sredstva smanjuju broj mikroorganizama na predmetima i u prostorijama. Antiseptička sredstva rade to isto samo na koži i sluzokožama. Ovde se ne radi o potpunom uništavanju mikroorganizama već se samo smanjuje mogućnost da oni izazovu infekciju.

Prema tome da li ubijaju ili samo sprečavaju rast i razmnožavanje mikroorganizama sva sredstva dele se na:

Mikrobiostatska – sprečavaju rast i razmnožavanje mikroorganizama (bakteriostatska, virulistatska i fungistatska),

Mikrobicidna –  ubijaju mikroorganizme (baktericidna, virulicidna, fungicidna, sporocidna, amebocidna sredstva).

U hemijska dezinfekciona sredstva spadaju:

1) Oksidaciona sredstva – primer je 3% hidrogen. On ima dvojako dejstvo pri dezinfekciji rana: ispira ranu (fizička denzifikacija) i penuša (stvara aerobnu sredinu što ubija anaerobne mikroorganizme)

30365_4348027332845_724824371_n

2) Halogena jedinjenja – primer su jod (ima široko baktericidno dejstvo) i hlor (za dezinfekciju vode).

Povidon jod

Povidon jod

3) Kiseline – slabe (borna sirćetna, mravlja) jake (sumporna, azotna, hlorovodonična) i baze – soda bikarbona, kreč, krečno mleko (za dezinfekciju podova, zidova)

slika-Soda-bikarbona-20g-540_230_230_crop3

4) Soli metala i aldehidi (formaldehid, formalin)

FORMALIN__50380_zoom

5) Akridinske boje (tripaflavin, rivanol, bovakrin)

rivanol

6) Sapuni i deterdženti

uyuyuu

7) Alkohol i medicinski benzin

ujou

IV Biološka dezinfekcija

Koristi se za sprečavanje razvoja infekcije u rani, kao metod lečenja i za povećavanje imunobioloških snaga organizma.

Ovde spadaju:

1) Antibiotici – antimikrobne supstance koje se dobijaju iz živih bića (bakterija, gljiva), dok hemioterapeutici takođe imaju antimikrobno delovanje, ali se dobijaju sintetskim (veštačkim) putem.

antibiotic

2) Vakcine – imunobiološke (antigene) supstance, odnosno živi mikroorganizmi sa oslabljenom virulencijom, koji se unose u organizam da bi se stvorila specifična antitela koja će štititi organizam od određenih zaraznih bolesti (bolesti koje ti uneti mikroorganizmi izazivaju). Ovo je vid aktivne imunizacije – organizam sam stvara antitela kao odgovor na unete antigene.

3.3.5_vaccination

3) Serumi – u organizam se unose već gotova, formirana antitela i zbog toga je ovo pasivni vid imunizacije.

Vaccine

  PRETHODNA STRANA SLEDEĆA STRANA
Otpornosti bakterija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u