Tehnike zasejavanja

Osnovne metode zasejavanja bakterija:

I Metod prelivanja

U Petrijevu posudu se sipa uzorak sa bakterijom (A), koji se zatim prelije odgovarajućom podlogom (B). Kružnim pokretanjem Petri posude uzorak i podloga se izmešaju (C). Kada se podloga stegne, Petri posude se okrenu i odnose na inkubaciju (D).

TEHNIKA

II Metod razmazivanja

Na površini pripremljene podloge sipa se određena količina uzorka bakterija, a potom se pomoću sterilne staklene špatule razmaže po površini podloge.

III Metod zasejavanja ubodom

Koristi se pri zasejavanju na čvrstoj podlozi koja se nalazi u epruveti. Sterilnom igličastom ezom uzima se kolonija bakterija i zatim ubode u podlogu.

JFGJIV Metod zasejavanja potezom

Koristi se prilikom subkultivisanja, odnosno presejavanja kulture na Petri ploču. Koristi se eza sa omčom.

Različite tehnike zasejavanja potezom

Različite tehnike zasejavanja potezom

U metod zasejavanja potezom ubraja se i metod iscrpljivanja koji se koristi za dobijanje čiste kulture. On se sprovodi tako što se sterilisanom ezom uzima uzorak bakterije i prenosi na Petri ploču. Zatim se eza ponovo steriliše i naneti uzorak se razmazuje finim pokretima u gornjem delu ploče. Zatim se eza ponovo steriliše i razmazivanje se nastavlja ovog puta pod drugim uglom sa strane Petri ploče. Ovo se ponavlja još jednom, a četvrti potez se povlači prema sredini Petri ploče gde će se na kraju javiti pojedinačne bakterijske kolonije.

 M ISCP

PRETHODNA STRANA POČETAK
Bakterije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u