Virusi

Virusi su otkriveni tek krajem 19. veka. Viruse je otkrio ruski naučnik, botaničar Dmitri Ivanovski (Дми́трий Ио́сифович Ивано́вский; 1864–1920). Ivanovski je otkrio viruse 1892. godine proučavajući virus mozaične bolesti duvana. Iz razloga što je prvi čovek koji je otkrio viruse, Ivanovski se smatra jednim od tvoraca virologije – nauke o virusima.

SADRŽAJ:

1. GRAĐA VIRUSApromotion

2. UMNOŽAVANJE VIRUSApromotion

3. VIRUSNE INFEKCIJEpromotion

4. KULTIVISANJE I DIJAGNOSTIKA VIRUSApromotion

5. KLASIFIKACIJA VIRUSApromotion

  PRETHODNA STRANA
Mikrobiologija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u