Animalni virusi

Virusi inficiraju kako kičmenjake tako i beskičmenjake.

VIRUSI BESKIČMENJAKA

Beskičmenjaci nemaju isti imuni sistem kao kičmenjaci ali su sposobni da proizvedu efikasan imuni odgovor. Beskičmenjaci imaju mogućnost fagocitoze, a njihova hemolimfa (telesna tečnost) sadrži mnoge odbrambene molekule koji im pomažu pri zaštiti od virusa i patogena.

Najbolje proučena familija virusa beskičmenjaka je Baculoviridae koja je podeljena u četiri roda: Alpha- i Betabaculovirus (inficiraju leptire i moljce), Gammabaculovirus (inficiraju ose, pčele, mrave) i Deltabaculovirus (inficiraju muve).

Baculovirus - elektronska mikroskopija

Baculovirus – elektronska mikroskopija

U nekim zemljama kao što su Brazil i Paragvaj, ovi virusi su se koristili kao prirodni insekticidi za inficiranje i ubijanje poljoprivrednih štetočina. U ovim zemljama su se bakulovirusi koristili protiv prenamnoženih larvi moljca Anticarsia gemmatalis koji uništava soju.

moljk

Interesantna je činjenica da ovi virusi mogu da promene ponašanje insekata domaćina. Bakulovirus noćnog ciganskog moljca (Lymantria dispar) utiče da se gusenice ovog moljca penju na vrhove drveća, gde na kraju umiru.

lim moljk

Dok se penju, “tope se” i oslobađaju milione novoformiranih virusa koji se raspršuju ka donjim delovima drveća. Na taj način imaju veću mogućnost da zaraze mnoge druge gusenice. Otkriveno je da je za ovakvo ponašanje gusenica, odgovoran samo jedan gen koji nose ovi virusi.

"topljenje" gusenice uzrokovano virusom

“Topljenje” gusenice Danaus plexippus uzrokovano virusom / autor Michael Grove

Baculovirusi ne mogu da inficiraju sisare i biljke. Zbog toga što su bezopasni za ljude, koriste se u istraživanjima za proizvodnju vakcina protiv raka.

VIRUSI KIČMENJAKA

Virusi kičmenjaka se uglavnom razlikuju po tome da li prvenstveno inficiraju ljude ili životinje, zbog toga postoje medicinska virologija i veterinarska virologija. Virusi koji inficiraju ljude su najviše proučavani. Ljudi ne mogu biti zaraženi virusima biljaka ili virusima beskičmenjaka, ali mogu biti zaraženi virusima drugih kičmenjaka i to su – virusne zoonoze (primer je virus besnila – Rabies virus, koji inficira sve toplokrvne životinje).

Reprezentativne familije RNK i DNK animalnih virusa

RNK virusi:

PICORNAVIRIDAEpromotion

TOGAVIRIDAEpromotion

FLAVIVIRIDAEpromotion

CORONAVIRIDAEpromotion

RHABDOVIRIDAEpromotion

FILOVIRIDAE

PARAMYXOVIRIDAE

REOVIRIDAE

RETROVIRIDAE

Animalni RNK virusi imaju ssRNK sa izuzetkom familije Reoviridae koja ima dsRNK. Sve familije sa izuzetkom Picornaviridae i Reoviridae imaju omotač.

DNK virusi:

ADENOVIRIDAE

HERPESVIRIDAE

POXVIRIDAE

HEPADNAVIRIDAE

Ove familije animalnih DNK virusa imaju dsDNK.

POČETAK

Klasifikacija virusa
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u