Coronaviridae

Ova familija virusa obuhvata dve subfamilije: Torovirinae i Coronavirinae.

Torovirine uključuju toroviruse koji inficiraju stoku, konje, svinje, a jedna vrsta ovih virusa tzv. bafinivirusi inficiraju ribe.

Koronavirine inficiraju ljude, druge sisare i ptice. Članovi ove porodice virusa su izolovani još 1930. godine kao uzročnici bolesti bronhitisa kod kokošaka, gastroenteritisa kod svinja i ozbiljnog oblika hepatitisa i neuroloških oboljenja kod miševa.

MERS-CoV-virus-jpg

Kod ljudi koronavirusi imaju učinka u pojavi sezonske gripe, naročito tokom zimskog perioda. Međutim, ova situacija se dramatično promenila 2002. godine pojavom nove bolesti, teškog akutng respiratornog sindroma (SARS), koji je uzrokovan tada nepoznatim koronavirusom.

Virioni koronavirusa su grubo sferični sa bodljama na površini koje podsećaju na latice. Koronavirusi sadrže set od četiri glavna strukturna proteina: proteini bodlja (S), membrane (M), omotača (E) i nukleokapsida (N). Ovi virusi imaju najveći genom među svim RNK virusima (26 do 32 kb).

Šematski prikaz strukturnih proteina viriona koronavirusa

Šematski prikaz strukturnih proteina viriona koronavirusa

SARS (eng. Severe Acute Respiratory Syndrome)

Teški akutni respiratorni sindrom ili SARS je zarazna bolest koja dovodi do oboljenja disajnih puteva kod ljudi. Prvi put se pojavila 2002. godine u Kini i za samo nekoliko nedelja iz Guangdong provinicije u Kini proširila se na 37 zemalja širom sveta.

121008034234-hong-kong-sars-story-top

Virus SARS-CoV inficira gornje disajne puteve i alveolarne epitelne ćelije, dovodeći do blažeg ili težeg oštećenja pluća. Virus i produkti virusa se mogu naći i u drugim organima kao što su bubrezi i jetra, a može se naći i u stolici.

Kod obolelih, simptomi su u početku kao kod prehlade. Upala sluznice sa kašljem, bolovi u mišićima, glavobolja. Ono što je karakterisitčno za SARS je pojava visoke temperature preko 38°C. Kasnije simptomi postaju teži i dolazi do upale pluća.

Pošto se radi o virusnom oboljenju, ne koristi se terapija antibioticima. Najčešće se koriste antipiretici (za visoku temperaturu) i davanje kiseonika. Ljude za koje se smatra da su oboleli od SARS-a treba izolovati u prostorijama sa negativnim pritiskom (nižim od atmosferskog), i primeniti mere zaštite pri kontaktu sa pacijentima.

 

PRETHODNA STRANA

 
Animalni virusi
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u