Togaviridae

Ova porodica virusa obuhvata dva roda: Alphavirus i Rubivirus.

Alphavirus

Postoji 30 vrsta alfavirusa koji inficiraju mnoge kičmenjake: ljude, glodare, ribe, ptice i veće sisare kao što su konji, a takođe inficira i mnoge beskičmenjake.

Prenosioci mogu biti insekti kao što je komarac. Kada komarac ubode čoveka virus ulazi u krvotok (viremija) i tako može doći do CNS-a (centralnog nervnog sistema) i dovede do encefalitisa (upale mozga) koji može biti fatalan. Pored encefalitisa neke vrste ovih virusa mogu da uzrokuju i artritis, osip, osetljivost mišića, slabost i groznicu.

Komarac (Aedes aegypti) prenosioc čikungunja virusa

Komarac (Aedes aegypti) prenosilac čikungunja virusa

Još uvek ne postoji odgovarajuća vakcina prilikom lečenja.

Sprovode se razna istraživanja koja uključuju ove viruse. Pokazalo se da se mogu u laboratoriji napraviti takvi alfavirusi da mogu postati replikacioni vektori koji efikasno aktiviraju imuni odgovor. Zbog toga će se možda koristiti u vakcinaciji protiv virusnih i bakterijskih antigena, protozoa i tumora.

Rubivirus

Rubivirus ili Rubella virus je virus koji izaziva oboljenje poznato kao – rubela (rubeola). Naziv “rubella” je izvedena iz latinskog i znači mali i crven, pa se kod nas u narodu još naziva i crvenka.

Virus rubele ima jednolančanu RNK obavijenu omotačem na kome se nalaze sitni šiljci hemaglutinina. Virus se razmnožava u inficiranim ćelijama, a kada ih napušta, obmotava se njihovom izmenjenom membranom. Rubelavirus je patogen samo za čoveka i prenosi se kapljičnim putem.

Rubella virus 3d model, autor Russell Kightley

Rubella virus 3d model, autor Russell Kightley

Pre uvođenja sistematske vakcinacije, bolest je bila rasprostranjena po celom svetu. Pre svega oboljevaju deca, a među osipnim bolestima (pr. male boginje, varičela) ona je najblaže oboljenje, traje 2 do 3 dana. Javlja se povišena temperatura, tačkasti osip i otok vratnih limfnih žlezda.

Osip kod rubele

Osip kod rubele

Kod dece ona brzo prolazi, kod odraslih nešto sporije ali najugroženije su trudnice. Za trudnice je ovo oboljenje veoma opasno.

Virus se prvo razmnožava u ćelijama gornjih delova respiratornog sistema, odakle dospeva u limfne žlezde iz kojih prodire u krv. Kod trudnica, virus putem krvi može da inficira i plod i tako dovede do teških oštećenja.

46e110152b41611ed50432b1607b7630

Ne postoji specifična terapija u lečenju ove bolesti. Lekovima se mogu samo ublažiti simptomi kao što su glavobolja, bolovi u mišićima i sl. Nakon preležane bolesti ostaje trajan imunitet.

Prevencija rubele se sprovodi vakcinacijom. Vakcina je kombinovana i zove se MMR (morbili, mumps, rubela) – protiv malih boginja, zauški i rubele. Vakcina MMR se daje bebi pre prvog rođendana, najkasnije u uzrastu do 15 meseci. Revakcinacija se obavlja u sedmoj godini deteta.

measlesp20andp20rubellap20vaccine.pngmce.mfdrtz6_ms.png.pagespeed.ce.lgfrc2k5dp

PRETHODNA STRANA

Animalni virusi
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u