Virusne infekcije

Virusi ulaze u organizam preko sluzokože organa za disanje, organa za varenje, kože itd. Prenose se vazdušnim putem, hranom, vodom, direktnim kontaktom sa obolelim (npr. poljubac) i dr.

kiss2

Da bi se bolest razvila, virus mora sa ulaznog mesta da dođe do odgovarajućih ćelija, pričvrsti se za njih, uđe unutar ćelija i u njima se umnožava. Prodor virusa u krv zove se – viremija.

Virusne infekcije mogu biti takve da ne postoje nikakvi znakovi oboljenja, i posle određenog vremena virus više nije prisutan u organizmu. Ovakve infekcije su najčešće i nazivaju se – inaparentne infekcije.

Infekcije kod kojih je brz tok bolesti sa svim izraženim simptomima nazivaju se – akutne infekcije; za razliku od hroničnih infekcija koje dugo traju i virus ostaje dugo u organizmu.

how_to_deal_with_viral_infections

Postoje i infekcije gde virus može da ostane u organizmu tokom čitavog života. One se nazivaju – latentne infekcije gde postoje periodi bolesti i periodi bez ikakvih znakova bolesti. Latentne infekcije na primer izazivaju herpes virusi.

HEROES

Trpoizam i selektivnost

Iako su virusi striktni unutarćelijski paraziti, ne mogu inficirati bilo koju ćeliju – zbog toga se kaže da oni ispoljavaju fenomen koji se zove tropizam virusa. Tropizam virusa je sposobnost inficiranja samo određenih ćelija tkiva i organa. Tako virus gripa napada samo ćelije disajnih puteva i sl.

Virusi ispoljavaju i određenu specifičnost u pogledu biološke vrste domaćina i starosti domaćina – ova osobina se zove selektivnost. Neki virusi izazivaju infekcije samo kod ljudi (primer je virus poliomijelitisa), neki samo kod toplokrvnih kičmenjaka i ljudi (primer je virus besnila) itd.

PRETHODNA STRANA
Virusi
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u