Blog Archives

Tehnike zasejavanja

maxresdefault

Osnovne metode zasejavanja bakterija su metod prelivanja, razmazivanja, zasejavanje ubodom, zasejavanje potezom.

Bakterije

Kultivisanje bakterija

bacteria

Hranljive podloge služe za uzgajanje (kultivisanje) mikroorganizama u laboratorijskim uslovima. One predstavljaju izvore materija za njihov rast i razmnožavanje.

Bakterije

Rezistencija bakterija

2471(1)

Bakterijska otpornost može biti urođena, što znači da je bakterija, kao i njeni istovrsni preci, po svojim biološkim karakteristikama jednostavno neosetljiva na određenu hemijsku supstancu. Bakterija može i steći otpornost, prilagođavajući se nepovoljnim uslovima kako bi održala vrstu.

Otpornosti bakterija

Sterilizacija

autoclave

Postoji nekoliko metoda sterilizacije koje doprinose potpunom uništavanju svih živih oblika mikroorganizama na predmetima koji se sterilišu.

Otpornosti bakterija

Dezinfekcija

uyuyuu

Metode dezinfekcije podrazumevaju mehaničku, fizičku, hemijsku i biološku dezinfekciju.

Otpornosti bakterija

Otpornost bakterija

microbewarfare

Kako je za život bakterija neophodno dejstvo određenih fizičkih i hemijskih agenasa određenog intenziteta, tako je dejstvo tih istih agenasa i štetno ukoliko jačina njihovog dejstva nije određena.

Bakterije

Gram pozitivni štapići sa sporama (sporogeni)

Ovoj grupi pripadaju rodovi kao što su: Bacillus i Clostridium. Vrste roda Bacillus su aerobi ili fakultativni anaerobi, mnogi od njih produkuju enyime i antibiotike (bacitracin, polimiksin, gramicidin). Za medicinu najznačajnije su vrste Bacillus anhtracis, koji izaziva antraks kod ljudi

Klasifikacija bakterija

Gram pozitivne koke

Najpoznatiji rodovi ove grupe su Staphylococcus i Streptococcus. Bakterije roda stafilokoka su široko rasprostranjene u prirodi, a često se mogu naći na koži i u gornjim disajnim putevima kod sisara i ptica. Mnoge od njih su paraziti ljudi i životinja.

Klasifikacija bakterija

Gram negativni štapići i koke

Neki od reprezentativnih rodova ove grupe su: Helicobacter, Pseudomonas, Vibrio, Bordetella, Neisseria i dr. Rod Helicobacter – obuhvata pokretne štapićaste bakterije sa unipolarnim flagelama. Neke vrste žive u gornjem delu digestivnog trakta, kao i u jetri sisara i nekih ptica.

Klasifikacija bakterija

Gram pozitivni štapići

Gram pozitivni štapići bez spora (asporogeni) Predstavnici ove grupe su fakultativni anaerobi. Ćelije nakon deobe najčešće ostaju zajedno gradeći lance. Ovoj grupi pripadaju rodovi kao što su: Corynebacterium, Listeria, Lactobacillus i dr. Vrste roda Corynebacterium su nepokretni štapići koji su

Klasifikacija bakterija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u