Blog Archives

Enterobakterije

Enterobakterije ili crevne bakterije su velika grupa srodnih aerobnih i fakultativno anaerobnih bakterija. One su asporogene, Gram negativne, koje mogu biti pokretne (pomoću peritriha) ili nepokretne bakterije. Široko su rasprostranjene u vodi, zemljištu, voću, povrću, životinjama i u čoveku. Neke

Klasifikacija bakterija

Rikecije i hlamidije

Rikecije Rikecije su vrlo sitne bakterije koje su zbog veličine i intraćelijskog parazitizma ranije svrstavane u viruse. Ime su dobile u čast američkog istraživača Rikeca (Howard Taylor Ricketts, 1871 – 1910), koji ih je otkrio 1909. godine i koji se

Klasifikacija bakterija

Mikobakterije

Mikobakterije su aerobne bakterije koje nemaju kapsulu, spore ni flagele. One su dugi, vitki štapići koji su široko rasprostranjeni, mogu se naći u vodenim sredinama (prisutni su nekada čak i u vodi sa česme koja je tretirana hlorom) i u

Klasifikacija bakterija

Spirohete

Spirohete obuhvataju slobodnoživeće vrste ali i vrste koje su paraziti životinja i čoveka, kao i one koje uzrokuju bolesti. Ove bakteriju su dugi, spiralno savijeni štapići koji su pokretni. Označavaju se kao Gr- bakterije, iako se neke teško ili uopšte

Klasifikacija bakterija

Klasifikacija bakterija

Raznovrsnost živog sveta na našoj planeti je izuzetno velika i potreba za grupisanjem organizama javila se jako davno i stara je koliko i ljudski rod. Još je grčki filozof Aristotel (Ἀριστοτέλης, 384. pne. – 322. pne.), svrstavao organizme u dva cartsva:

Bakterije

Atmosfera

Atmosfera predstavlja vazdušni omotač Zemlje koji se sastoji od mešavine gasova i raznih čestica. Atmosferu čine tri sloja: troposfera, koja je u dodiru sa zemljištem i najznačajniji u pogledu mogućeg prisustva mikroorganizama; stratosfera i jonosfera. Atmosfera predstavlja sredinu, koja je

Ekologija bakterija

Hidrosfera

Hidrosfera je vodeni omotač naše planete. Površinu Zemlje čini 3/4 vode od koje 97% čini slana (okeani i mora), dok je 3% slatke vode (79% čine glečeri, 20% podzemne vode, 1% površinske vode). Mikroorganizmi, naseljavajući hidrosferu su široko rasprostranjeni u

Ekologija bakterija

Ekologija bakterija

Mikroorganizmi naseljavaju celokupnu biosferu (pedosferu, hidrosferu, atmosferu i biosferu) i imaju važnu ulogu u  održavanju i funkcionisanju različitih ekosistema. ZEMLJIŠTE Zemljište (pedosfera) predstavlja površinski sloj zemljine kore, nastao procesima pedogeneze (proces formiranja zemljišta), kao rezultat dugotrajnog delovanja klimatskih, bioloških i

Bakterije

Izvori energije

Mikroorganizmima nisu dostupne sve vrste energije koje postoje u prirodi. Dostupni su im elektromagnetna energija (sunčeva svetlost) i hemijska energija. Sposobnost da koriste energiju svetlosti imaju oni organizmi koji poseduju fotoreceptorne molekule (hlorofile, karotinoide). Za sve ostale mikroorganizme osnovni izvor

Metabolizam bakterija

Enzimi

Šta su enzimi? Enzimi (fermenti) kontrolišu i regulišu sve fiziološke procese i smatraju se neophodnim materijama za odvijanje bilo kojih metaboličkih procesa u ćeliji. Imaju ulogu katalizatora, usmeravaju i ubrzavaju biohemijske reakcije, koje bi se bez njihovog dejstva odvijale jako

Metabolizam bakterija
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u