Blog Archives

Kultivisanje i dijagnostika virusa

Različiti tipovi plaka u bakterijskoj kulturi

Pošto su virusi striktini intracelularni paraziti, oni se ne mogu izolovati na veštačkim hranljivim podlogama, već samo u živim ćelijama domaćina.

Virusi

Virusne infekcije

how_to_deal_with_viral_infections

Virusi ulaze u organizam preko sluzokože organa za disanje, organa za varenje, kože itd. Prenose se vazdušnim putem, hranom, vodom, direktnim kontaktom sa obolelim (npr. poljubac) i dr.

Virusi

Umnožavanje virusa

ciklus

Razmnožavanje virusa nema nikakve sličnosti sa razmnožavanjem ćelijskih organizama. Zbog toga se razmnožavanje virusa označava i kao – umnožavanje (replikacija).

Virusi

Građa virusa

a) virus sa spiralnom (helikoidnom) simetrijom; b) virus sa kubičnom (ikozaedarnom) simetrijom

Virusi su mikroorganizmi koji se bitno razlikuju od drugih jednoćelijskih organizama. Oni nisu sposobni za samostalan metabolizam. To znači da im je za održavanje i obavljanje svih osnovnih bioloških funkcija potrebna druga živa ćelija. Ona će im obezbediti hranu i

Virusi
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u