Blog Archives

Tehnike zasejavanja

maxresdefault

Osnovne metode zasejavanja bakterija su metod prelivanja, razmazivanja, zasejavanje ubodom, zasejavanje potezom.

Bakterije

Kultivisanje bakterija

bacteria

Hranljive podloge služe za uzgajanje (kultivisanje) mikroorganizama u laboratorijskim uslovima. One predstavljaju izvore materija za njihov rast i razmnožavanje.

Bakterije

Kultivisanje i dijagnostika virusa

Različiti tipovi plaka u bakterijskoj kulturi

Pošto su virusi striktini intracelularni paraziti, oni se ne mogu izolovati na veštačkim hranljivim podlogama, već samo u živim ćelijama domaćina.

Virusi

Virusne infekcije

how_to_deal_with_viral_infections

Virusi ulaze u organizam preko sluzokože organa za disanje, organa za varenje, kože itd. Prenose se vazdušnim putem, hranom, vodom, direktnim kontaktom sa obolelim (npr. poljubac) i dr.

Virusi

Umnožavanje virusa

ciklus

Razmnožavanje virusa nema nikakve sličnosti sa razmnožavanjem ćelijskih organizama. Zbog toga se razmnožavanje virusa označava i kao – umnožavanje (replikacija).

Virusi

Građa virusa

a) virus sa spiralnom (helikoidnom) simetrijom; b) virus sa kubičnom (ikozaedarnom) simetrijom

Virusi su mikroorganizmi koji se bitno razlikuju od drugih jednoćelijskih organizama. Oni nisu sposobni za samostalan metabolizam. To znači da im je za održavanje i obavljanje svih osnovnih bioloških funkcija potrebna druga živa ćelija. Ona će im obezbediti hranu i

Virusi

Rezistencija bakterija

2471(1)

Bakterijska otpornost može biti urođena, što znači da je bakterija, kao i njeni istovrsni preci, po svojim biološkim karakteristikama jednostavno neosetljiva na određenu hemijsku supstancu. Bakterija može i steći otpornost, prilagođavajući se nepovoljnim uslovima kako bi održala vrstu.

Otpornosti bakterija

Sterilizacija

autoclave

Postoji nekoliko metoda sterilizacije koje doprinose potpunom uništavanju svih živih oblika mikroorganizama na predmetima koji se sterilišu.

Otpornosti bakterija

Dezinfekcija

uyuyuu

Metode dezinfekcije podrazumevaju mehaničku, fizičku, hemijsku i biološku dezinfekciju.

Otpornosti bakterija

Otpornost bakterija

microbewarfare

Kako je za život bakterija neophodno dejstvo određenih fizičkih i hemijskih agenasa određenog intenziteta, tako je dejstvo tih istih agenasa i štetno ukoliko jačina njihovog dejstva nije određena.

Bakterije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u