Kviz

Pregled svih dostupnih kvizova na Svetu biologije. Proverite svoje znanje i zabavite se!

BIOLOGIJA ĆELIJE

a76cf437-0091-41dc-8374-13904a8d0bcc1. Acelularni organizmifavorite

2. Celularni organizmi; ćelija bakterija

3. Celularni organizmi; ćelija cijanobakterija

Celularni organizmi; ćelija algi

Celularni organizmi; ćelija gljiva

Animalna ćelija; ćelijska membrana

Animalna ćelija; citoplazma i citoplazmatične organele

Animalna ćelija; jedro, cilije i flagele

Animalna ćelija, deoba ćelije

Animalna ćelija; starenje ćelije i ćelijska smrt

Biljna ćelija; ćelijski zid

Biljna ćelija; citoplazma i citoplazmatične organele

Biljna ćelija; amitoza i mitoza, mejoza

 
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u