Razlike između mitoze i mejoze

Biologija je složena nauka, tako da je za neke biološke procese potrebno malo više truda kako bi se razumeli. Često nastaje zabuna kada se radi o ćelijskim deobama mitozi i mejozi, naročito oko razlikovanja ova dva procesa i njihove uloge.

I KORAK – DEFINICIJE:

1. MITOZA = proces deobe jedra u eukaritoskim ćelijama (ćelije koje sadrže jedro).

629px-Differentiate-Between-Mitosis-and-Meiosis-Step-12. MEJOZA = specifičan tip ćelijske deobe kod organizama sa seksualnom reprodukcijom (razmnožavanjem), koji se sastoji iz dve uzastopne deobe jedra.

mejoza3. SOMATSKA (TELESNA) ĆELIJA = bilo koja ćelija u višećelijskom organizmu izuzev spermatozoida i jajne ćelije.

629px-Differentiate-Between-Mitosis-and-Meiosis-Step-34. POLNA ĆELIJA (GAMET) = haploidna reproduktivna ćelija kao što su sprematozoidi i jajna ćelija.

629px-Differentiate-Between-Mitosis-and-Meiosis-Step-4

5. HAPLOIDNA ĆELIJA = ćelija koja sadrži jedan set hromozoma.

Screen Shot 2014-07-06 at 16.33.29                                                                                                         Izvor: https://www.boundless.com/

6. DIPLOIDNA ĆELIJA = ćelija koja sadrži dva seta hromozoma, jedan poreklom od oca, drugi od majke.

Screen Shot 2014-07-06 at 16.32.38                                                                                                            Izvor: https://www.boundless.com/

7. HOMOLOGI HROMOZOMI = spareni par hromozoma iste dužine, veličine, funkcije i položaja centromera. Jedan je iz garniture hromozoma oca, a drugi od majke.

629px-Differentiate-Between-Mitosis-and-Meiosis-Step-5II KORAK – MESTO DEŠAVANJA:

1. MITOZA = dešava se samo kod somatskih ćelija (one su diploidne – 2n).

2. MEJOZA = dešava se samo kod gameta, njom gameti postaju (oni su haploidni – n).

CELIJEEEIII KORAK – PROCESI:

1. MITOZA = od diploidne roditeljske ćelije (2n) nastaju dve diploidne ćerke ćelije (2n i 2n). Od roditeljske ćelije nastaju dve identične ćerke ćelije, od kojih svaka ima istu količinu i isti tip DNK kao i ćelija od koje su nastale. Sastoji se iz 4 faze: profaze, metafaze, anafaze i telofaze.

MITOZA

2. MEJOZA = od diploidne roditeljske ćelije (2n) nastaju 4 haploidne ćelije (n). Sastoji se iz dve uzastopne deobe: mejoza I – obuhvata profazu I, metafazu I, anafazu I i telofazu I; mejoza II – obuhvata profazu II, metafazu II, anafazu II i telofazu II.

MEJOOOJEOEJMejoza II je mitotička deoba gde od roditeljske ćelije nastaju dve identične ćerke ćelije, od kojih svaka ima istu količinu DNK kao i ćelija od koje su nastale.

PRETHODNA STRANA
Zanimljivosti iz biologije ćelije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u