Eksperiment Frančeska Redija

Otkriće mikroorganizama je oživelo staru polemiku o poreklu života, polemiku oko “spontanog nastanka” – abiogenze. Abiogeneza je proces za koji se pretpostavlja da dovodi do spontanog nastanka živih organizama direktno iz nežive materije, naziva se još “spontana generacija”. Vrlo jednostavan, genijalan eksperiment koji negira teoriju abiogeneze, postavio je Frančesko Redi (Francesco Redi, 1626-1697).

Francesco Redi 1626-1697

Francesco Redi 1626-1697

Za eksperiment je koristio 3 tegle u koje je stavio komade mesa. Jednu teglu je ostavio otvorenu, preko druge je stavio gazu, a treću je zatvorio poklopcem. Nakon nekoliko dana, primetio je pojavu živih crva na mesu u tegli koja je bila otvorena. Na tegli koja je imala gazu, crvi su se pojavili samo na površini gaze, ali nisu preživeli. U zatvorenoj tegli crva naravno nije bilo. Eksperiment je nastavio posmatrajući crve koji su nakon određenog vremena metamorfozirali i postali muve.

Ovim eksperimentom se dokazuje da se u trulom mesu crvi ne pojavljuju sami od sebe, spontano, već da su to larveni oblici muva koje su tu položile jaja. Jedino u prvoj posudi koja je u direktnom kontaktu sa muvama dolazi do zaražavanja mesa i pojave crva u mesu.

PRETHODNA STRANA
Zanimljivosti iz mikrobiologije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u