Kohov bacil

Istraživanja su pokazala tragove jedne opasne bolesti u egipatskim mumijama a koja je i danas prisutna i aktuelna. Cartoon_Vampire__Vector_by_paulh18U periodu pre Industrijske revolucije (druga polovina XVIII veka), obolele od ove bolesti ljudi su povezivali sa vampirima. Verovalo se da kada jedan od članova porodice oboli, on tada izvlači zdravlje iz svih ostalih članova porodice.

Nemački profesor medicine Šunlajn (Johann Lukas Schönlein, 1793-1864), joj je 1839. godine dao ime tuberkuloza.

Tuberkuloza je bolest pluća i u većini slučajeva može biti smrtonosna. Dugo se verovalo da je tuberkuloza nasledna bolest, međutim, nemački lekar Robert Koh (Robert Koch, 1843-1910) je bio ubeđen da se radi o zaraznoj bolesti čiji je uzročnik bakterija.

3452764-784369-cartoon-scientist-after-a-failed-experiment

Kroz eksperimente je utvrdio da je uzročnik ove bolesti bakterija Mycobacterium tuberculosis koja se još naziva i Kohov bacil.

Za svoje otkriće dobio je Nobelovu nagradu 1905. godine i Pruzijsku nagradu za zasluge (Prussian Order Pour le Mérite) 1906. Osnovana je i nagrada u čast najboljih lekara koja nosi ime Medalja Roberta Koha, 1908.

Pored otkrića uzročnika tuberkuloze, Koh je otkrio i uzročnike antraksa (Bacillus anthracis) i kolere (Vibrio cholerae).

Robert Koch 1843-1910

Robert Koch 1843-1910

Koh je razvio i niz metoda za izdvajanje čistih bakterijskih kultura iz mešovitih bakterijskih populacija. Njegova velika zasluga je što je prvi uveo gajenje mikroorganizama na čvrstim podlogama, koje se delimično izmenjene i danas primenjuju.

 
  • Mycobacterium tuberculosis elektronska mikroskopija
PRETHODNA STRANA
Zanimljivosti iz mikrobiologije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u