Sve o jednom komarcu

O komarcima…

Najstariji fosil komarca, sa građom koja je slična današnjem komarcu, potiče iz doba Krede, i star je 79 miliona godina. Komarci su insekti koji pripadaju familiji Culicidae.

Familija kulicide pripada redu dvokrilaca (Diptera), u koji se ubrajaju još i muve (fam. Muscidae), obadi (fam. Tabanidae), muve ce-ce (fam. Glossinidae), nekrofagna vrsta muva koje se hrane mrtvim tkivom tzv. mesaruše (Sarcophagidae) itd. Dvokrilci su karakteristični po tome što su to jedini insekti koji imaju samo jedan par krila.

komarci

Komarci su rasprostranjeni u svim krajevima sveta i do sada je opisano oko 3,500 vrsta. Neke od njih su bezopasne ili čak korisne ljudima. Međutim, većina se smatra napastima, jer konzumiraju krv živih kičmenjaka uključujući i ljude. Dok se hrane krvlju, neki od njih prenose i izuzetno štetne bolesti ljudi i životinja, kao što su malarija, žuta groznica i filarijaza.

Malarični komarac (Anopheles gambiae)

Malarični komarac (Anopheles gambiae)

U oblastima sa toplom klimom kreće se ne samo veći broj vrsta komaraca već je i gustina njihove populacije veća, u poređenju sa hladnim krajevima. Kako komarci izbegavaju direktnu sunčevu svetlost, jaku toplotu i suv vazduh, to se i njihova aktivnost po pravilu ispoljava nakon zalaska sunca ili u rano jutro.

I mužjaci i ženke komaraca hrane se nektarom i sokovima voća, ali ženke mnogih vrsta imaju usne delove prilagođene za probijanje kože životinja u cilju sisanja krvi.

1248197.large

Dakle, ženke komaraca sisaju krv, jer kod mnogih vrsta ženka komarca mora da unese određenu količinu hranljivih materija (proteina) iz krvi, kako bi nakon oplodnje mogla da proizvede jaja. Kod nekih drugih vrsta, ženke čak mogu da proizvedu mnogo više jaja nakon sisanja krvi.

mosquito-feeding-argentina

Životni ciklus komaraca…

Kao i sve muve, komarac prolazi kroz 4 stadijuma životnog ciklusa: jaje, larva, lutka (pupa) i odrasli oblik (imago). Prve tri faze su vezane za vodeno stanište i one obično traju od 5 do 14 dana.

ZIV CIK

Stadijum jajeta

Mužjak komarca ne predaje spermu ženki tokom kopulacije u vidu tečnosti sa slobodno plivajućim spermatozoidima, već ona sadrži kapsule – spermatofore u kojima se nalaze spermatozoidi. Polni organ mužjaka se zove – aedeagus. Tokom polnog odnosa, mužjak preko aedegusa izbacuje spermatofore u genitalni otvor ženke koji se zove – bursa copulatrix. Odmah nakon oplodnje jajne ćelije, ženka leže jaja, ali pre toga se hrani krvlju.

5

Ženke komaraca jaja legu u vodi. Neke vrste to čine u tekućoj, neke u stajaćoj vodi ili čak u bilo kakvoj bari na koju mogu da naiđu. Neke vrste pričvršćuju svoja jaja i za vodene biljke.

jaja

Stadijum larve

Iz jajeta se razvija larva sa razvijenom glavom i usnim čekinjama koje se koriste za ishranu i plivanje. Larva ima veliki i razvijen toraks (thorax) bez nogu i segmentiran abdomen. Zbog disanja, larva često izranja na površinu vode. Uglavnom se hrani algama i bakterijama koje se nalaze na vodenoj površini. Stadijum larve prolazi kroz četiri stadijuma, gde nakon četvrtog prelazi u stadijum lutke.

iStock-5828673_mosquito-larva_s4x3_lg

Stadijum lutke

Tokom ovog stadijuma glava i toraks se spajaju u – cephalothorax. Insekt u stadijumu lutke se ne hrani, već samo pliva po površini vode. Nakon nekoliko dana, zavisno od temperature i drugih okolnosti, lutka se preobražava u odraslog insekta.

1077-1083v2sm

Stadijum odraslog insekta

Odrasli komarci mogu da započnu parenje samo par dana nakon preobražaja iz lutke. Odrasli mužjaci nakon kratkog vremena formiraju svoj roj. Roj je kod komaraca skupina mužjaka koji se vrtložno kreću gore dole.

shutterstock_98823269

U takav novoformirani roj komaraca uleće ženka i oplođuje se sa odabranim partnerom. Kod pojedinih vrsta komaraca oplodnja se odvija u vazduhu, ali ipak većina vrsta za oplodnju izabere neko mirno skrovito mesto.

kohlschnake07_p1

Mužjaci obično žive nedelju dana hraneći se nektarom i drugim izvorima hrane koja sadrži šećer.

mosquitoFlower

Ženke žive nešto duže, jednu do dve nedelje. Njihova dužina života zavisi od temperature, vlažnosti i njihove sposobnosti da uspešno pronađu domaćina za sisanje krvi.

Veličina komaraca se razlikuje od vrste do vrste, obično su dugački oko 16 mm. Njihovo telo je podeljeno na 3 segmenta: glava, toraks i abdomen. Na glavi imaju oči i par dugih antena. Komarci imaju dobar vid, a antene im služe za detekciju mirisa. Ženke pomoću antena pronalaze domaćina na osnovu njegovog mirisa, dok mužjaci pomoću antena po mirisu pronalaze ženke za parenje. Na glavi se takođe nalazi i – proboscis koji je nalik na bodlju preko koga se komarci hrane.

KOMI

Na toraksu se nalaze tri para nogu i jedan par krila. Abdomen je specijalizovan za varenje hrane i razvoj jaja kod ženke. Nakon sisanja krvi kod ženki, abdomen se značajno širi.

Kako komarci pronalaze žrtvu?

Ženke komaraca traže svoje potencijalne žrtve pomoću – vida i mirisa.

Komarci su izuzetno vizuelni tipovi životinja, posebno u kasno poslepodne i njihov prvi nagon je tražiti ljude vidom. Ljudi obučeni u tamne boje -crnu, crvenu, naročito tamno plavu – najviše privlače komarce. Kada se komarac odluči za potencijalnu metu, tada prelazi na čulo mirisa. Neki mirisi su im posebno zanimljivi, pa zato neke ljude ujedaju češce, a neke nešto ređe. Ne možete se sakriti, jer oni mogu da detektuju mirise udaljene i do 23 metra!

mosquito-attack-shorts-squared-31

Glavni faktor koji privlači komarce je količina proizvedenog ugljen dioksida tokom izdisaja. Iako ugljen dioksid najviše privlači komarce, i ostali mirisi sa kože ili iz daha mogu biti razlog da vas komarac označi kao “dobru pistu za sletanje”.  Na primer, aceton i estradiol koga ima u ljudskom dahu, kao i bakterije koje osoba ima na koži, u velikoj meri doprinose da ona bude poželjna za komarca. Komarci jako vole mlečnu kiselinu, čiji se nivo povećava u mišićima nakon vežbanja, a izbacuje preko znoja. Tada, takođe, ubrzano dišemo i izbacujemo više ugljen-dioksida, pa nas i to ćini privlačnim.

Ne vole sve vrste komaraca da ujedaju na istom mestu. Neke vrste  biraju članke i donji deo nogu zbog bakterija koje se tamo nalaze, dok druge više vole, na primer, vrat, zbog veće koncentracije ugljen-dioksida. Veličina uboda komarca nije povezana sa količinom krvi koju je popio, nego sa načinom na koji naš imunitet reaguje na pljuvačku koju komarac ostavlja na koži nakon uboda.

251192_f520

Ako neko pije alkoholno piće, da li se komarac može napiti kada sisa krv?

pijani komi

Komarci zapravo imaju veliki prag tolerancije što se alkohola tiče. Dokazano je da mogu da izdrže isparenja koncentracije od 60% alkohola. Neko ko popije 10 alkoholnih pića ima oko o,2 % alkohola u krvi. Za komarca je konzumiranje krvi koja sadrži 0,2 % alkohola kao da pije pivo razblaženo 25 puta. Pored toga, komarci poseduju specifične enzime koji razlažu alkohol i bilo koju drugu tečnost koja nije krv, pre nego što dođe do njihovog nervnog sistema.

Činjenica je da ako se popije samo 3 dcl piva, ljudi tada postaju magneti za komarce. Razlog tome može biti pojačano disanje nakon konzumacije alkohola ili porast telesne temperature. Dakle, naučno je dokazano da veću verovatnoću da će biti ujedeni imaju ljudi koji popiju alkoholno piće, za razliku od onih koji ne piju.

13029_1394388692_829121

8 saveta koji garantuju da ćete privući komarce:

1. Ako dišete – Komarci detektuju ugljen dioksid u vazduhu, tako da što više dišete veće su šanse da postane njihov obrok krvi.

2. Preskočite tuširanje – Zaboravite dezodorans, batalite sapun, jer što više smrdite, komarac će vas lakše pronaći!

3. Trčite u krug – Komarci prvo pronalaze žrtve vidom, i sve što se kreće privući će njihovu pažnju. Trčite u krug, levo-desno, skačite gore-dole i vičite: Bocni mene! Bocni mene! Komarac će vas ubosti garantovano.

4. Znojite se – Odavanje toplote je savršena kombinacija mirisa i vlage, dve stvari koje komarci prosto obožavaju! Izađite napolje na toplo i sparno sunčano popodne i bacite se na neku fizičku aktivnost. Što više znoja to više komaraca!

5. Budite topli – Mislite na komarce kao na projektile koji traže toplotu. Iako ne mogu da osete vašu telesnu temperaturu iz velike udaljenosti, onog trenutka kada vam budu u krugu od par metara, vaša toplota će ih namamiti.

6. Nosite tamnu odeću – Komarci najbolje reaguju na tamne boje, naročito na plavu. Umesto bele majice, obucite plavu i bićete primećeni!

joes-blog-mosquito-attack

7. Koristite parfem – Okupajte se mirisom najjačeg parfema kojeg možete da nađete, najbolje nekim parfemom cvetnog mirisa jer su oni najprivlačniji komarcima.

8. Ne menjajte čarape – Da, ovo je naučno potvrđena činjenica. Zapravo se radi o bakteriji koja raste na koži stopala, a koja privlači komarce.

PRETHODNA STRANA
Zanimljivosti iz zoologije
Svet biologije na Facebook-u

Svet biologije na YouTube-u